สายไฟ - Wire - Cable

สายไฟ (Wire) คือ ตัวนำกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งหรือนำไปยังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยใช้วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ซึ่งปัจจุบันตัวนำไฟฟ้าที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือลวด แต่ตัวนำไฟฟ้าแต่ละชนิดก็ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มากหรือน้อยต่างกัน ตัวนำไฟฟ้าที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูงจะยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้น้อย และตัวไฟฟ้าที่มีความต้านทานต่ำก็จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เยอะ

ปัจจุบันสายไฟมีให้เลือกใช้หลากหลายแบบ หลากหลายแบรนด์ ทั้งนี้ผู้ใช้เองต้องมีความรู้ในการเลือกใช้ประเภทหรือชนิดของสายไฟให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน สายไฟที่มาตรฐานจะต้องได้รับการรับรอง มอก. “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” โดย มอก.ที่ใช้กับสายไฟหลักๆในปัจจุบันคือ มอก.11-2531 (เก่า) และ มอก.11-2553

การเลือกใช้งานสายไฟที่เหมาะสมนั้น มีหลายองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา เพื่อให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

สายไฟ - ที่เรามีจำหน่าย

สายไฟแรงดันต่ำ : เป็นสายไฟที่ใช้กับแรงดันไม่เกิน 750 โวลต์ เป็นสายทองแดงหรืออลูมิเนียม หุ้มฉนวน โดยส่วนมากแล้วสายทองแดงขนาดเล็กจะเป็นตัวนำเดี๋ยว แต่สายขนาดใหญ่จะเป็นตัวนำตีเกลียว วัสดุฉนวนที่ใช้กับสายไฟแรงดันต่ำคือ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross-Linked Polyethylene (XLPE)

สาย IEC01 หรือ THW

เป็นสายสายเดี่ยวที่นิยมใช้ในท้องตลาดทั้วไป รวมถึงในโรงงานอุตสาหกรรม ทนแรงดันได้ 750 V ใช้วงจรไฟฟ้า 3 phase ได้ อุณหภูมิใช้งานที่ 75 °C เป็นสายที่ผลิตตาม มอก. 11-2531

การใช้งาน

 • เดินลอยได้ และต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน (วัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน)
 • เดินในช่องเดินสาย ท่อเดินสาย ในสถานที่แห้ง
 • ห้ามเดินสายฝังดินโดยตรง

สาย VAF

สายไฟ วีเอเอฟ เป็นสายไฟตาม มอก. 11-2531 นิยมใช้ตามบ้านเรือน อาคาร ในประเทศไทย ทนแรงดัน 300 V มีทั้งแบบสายเดี่ยว และสายคู่ ที่มีสายดินอยู่ด้วย มีชนิด 2 แกนหรือ 3 แกน สายเป็นลักษณะแบน นอกจากฉนวนหุ้มแล้วยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นนึง สายคู่นิยมรัดด้วยคลิป (เข็มขัดรัดสาย) ใช้ตามที่อาศัยทั่วไป แต่ห้ามใช้ในวงจร 3 เฟลส ที่มีแรงดัน 380 V (ในระบบ 3 เฟลส แต่แยกไปใช้งานเป็นแบบ 1 เฟลส แรงดัน 220 V. จะใช้ได้)

การใช้งาน

 • เดือนเกาะผนัง นิยมรัดด้วยคลิปติดผนัง
 • เดินในช่องเดินสาย สถานที่แห้ง
 • ห้ามเดินฝังดินโดยตรง หรือที่ชุ่มชื้นสูง

สาย VCT

เป็นสายสายทนแรงดัน 300 V มีทั้งชนิดสายเดี่ยว และสายคู่ มีสายดินรวมอยู่ด้วย ถ้าสายเดี่ยวจะมีลักษณะทรงกลม ส่วนแบบ 2 แกนหรือ  3 แกน จะเป็นลักษณะสายแบน ตัวนำนอกจากจะมีฉนวนหุ้มแล้วยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่งสายคู่จะนิยมเดิน ตามฝาผนังด้วยเข็มขัดรัดสาย (Clip) หรือเดินในช่องเดินสาย แต่ห้ามเดินฝังดินโดยตรง การจะเดินสายประเภทนี้ใต้ดินจะต้องเดินในท่อฝังดินที่มีการป้องกันน้ำซึม เข้าท่อ ใช้ในบ้านอยู่อาศัยทั่วไปสายชนิดนี้ห้ามใช้ในวงจร 3 เฟสที่มีแรงดัน 380 โวลต์เช่นกัน (ในระบบ3เฟสแต่แยกไปใช้งานเป็นแบบ1 เฟสแรงดัน 220 โวลต์จะใช้ได้)

การใช้งาน

 • ใช้งานทั่วไป ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นสว่านไฟฟ้า หรือเดินสายเข้าเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ได้

สายไฟ NYY

สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531 ตามท้องตลาดนิยมเรียกว่าสายชนิด เอ็นวายวาย (NYY) มีทั้งชนิดแกนเดียว และหลายแกนสายหลายแกน ก็จะเป็นสายชนิดกลมเช่นกัน สายชนิดนี้ทนแรงดันที่ 750 V. นิยมใช้อย่างกว้างขวางเช่นกัน เนื่องจากว่ามี ความทนต่อสภาพแวดล้อม เพราะมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง บางทีเรียกว่าเป็นสายฉนวน 3 ชั้น ความจริงแล้วสายชนิดนี้มีฉนวนชั้นเดียว อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือกเปลือกชั้นในทำหน้าที่เป็นแบบ (Form) ให้สายแต่ละแกนที่ตีเกลียวเข้าด้วยกันมีลักษณะกลม แล้วจึงมีเปลือกนอกหุ้ม อีกชั้นหนึ่งทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ

การใช้งาน

 • ใช้งานทั่วไป เดินสายกับระบบ Cable Tray
 • สามารถเดินสายฝังเดินได้โดยตรง

ติดต่อสั่งซื้อ - สอบถาม

60tel
60line
60facebook
60mail

สายไฟ BCC : CATALOGUE TIS 11-2553

(THW) 450/750 V 70°C 60227 IEC 01

Single-Core Non-Sheathed Cable with rigid conductor

Construction

 1. Conductor  :  Solid or circular standard annealed copper
 2. Insulation  :  Polyvinyl chloride (PVC) black, Light Blue, Brown, Grey, Green/Yellow or other colours

Classification

 • Maximum Conductor temperature  : 70°C
 • Rated voltage  : 450/750 V
 • AC test voltage  :  2,500 V

Reference Standard

TIS 11 Part 3-2553 (มอก. 11-2553)

Application

 • User for general purpose
 • For Installation in raceway and shall be protected water into raceway
 • Do not install in duct in ground or direct burial in ground

450/750 V 70°C 60227 IEC 02

Single-Core Non-Sheathed Cable with Flexible conductor

Construction

 1. Conductor  :  Bunch stranded annedled copper
 2. Insulation  :  Polyvinyl chloride (PVC) black, Light Blue, Brown, Grey, Green/Yellow or other colours

Classification

 • Maximum Conductor temperature  : 70°C
 • Rated voltage  : 450/750 V
 • AC test voltage  :  2,500 V

Reference Standard

TIS 11 Part 3-2553 (มอก. 11-2553)

Application

 • User for general purpose
 • For Installation in raceway and shall be protected water into raceway
 • Do not install in duct in ground or direct burial in ground